Trung Tải Kệ 4
Trung Tải Kệ 4

Kệ Trung Tải Hạng Trung

3.100.000 

Danh mục:

Cao 2 Mét

Dài 2 Mét

Sâu 60

Dùng 4 Tấm Sàn