Trung Tải Kệ 2
Trung Tải Kệ 2

Kệ Trung Hạng Trung

4.500.000 

Danh mục:

Kệ Trung Tải Hạng Trung

Kích Thước Cao 2 Mét

Dài 3 Mét

Sâu 60 cm

Dùng 4 Đợt Sàn