Kệ Siêu Thị 09
ke-sieu-thi-1812

Kệ Siêu Thị 12

850.000 

Kệ Siêu Thị 12

Danh mục:

Kệ Siêu Thị 12

Cao 1,5 mét

Dài 1,2 mét

Sâu 41 Cm

Kệ Đơn Áp Tường

Dùng 4 Tầng Bày Hàng