Ke Sat Sp 2
Ke Sat Sp 2

Kệ Sắt Để Đồ

1.600.000 

Kệ Sắt V Lỗ Đa Năng

Cao 2 Mét

Dài 2 Mét

Sâu 40

Dùng 5 Tấm Sàn