600
600

Kệ Sắt Để Hàng

800.000 

Sắt Dày Bản Chắc Nhất

Kích Đa Năng Sơn Tĩnh Điện Toàn Bộ Cao 2 Mét

Dài 1 Mét

Sâu 40 cm

Dùng 5 Tấm Sàn