Ke Sat Sp
Ke Sat Sp

Kệ Sắt Đa Năng

800.000 

Kệ Sắt Đa Năng Để Đồ

Cao 2 Mét

Dài 1 mét

Sâu 40 Cm

Dùng 5 Tấm Sàn