LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Nam Việt

Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Quang Minh

Nhà máy sản xuất: Thạch Thất, Hà Nội

Điện thoại: 0989.198.190 ./

Email: kesatlapghep@gmail.com